spacer progres  
spacer
Identifikace projektu
O projektu
Realizované aktivity
Cílová skupina
Cílová skupina
Fotodokumentace
Kontaktní místa
 
spacer

O projektu

Primárním cílem projektu je zabezpečení komplexních aktivit osobám, které pomohou dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaným osobám zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce, a to prostřednictvím profesního vzdělávání a uplatněním na pracovních místech, která budou navazovat na absolvovaný rekvalifikační kurz. Projekt bude realizován v okrese Jeseník.

Cílem klíčových aktivit projektu je motivace a aktivizace klienta k nalezení zaměstnání odpovídající jeho pracovním předpokladům, zabezpečení profesní kvalifikace prostřednictvím akreditovaných rekvalifikačních kurzů. Významnou aktivitou projektu však bude zabezpečení perspektivního pracovního uplatnění pro úspěšné absolventy rekvalifikačních kurzů, a to na období 6 měsíců.
Celkem se poradenského programu, motivačních aktivit, rozvoje digitálních kompetencí a rekvalifikace zúčastní 20 osob. Nejméně 18 klientů, kteří úspěšně absolvují rekvalifikační kurzy, může získat nové pracovní uplatnění. Tato pracovní místa budou podpořena mzdovými příspěvky pro zaměstnavatele po dobu 6 měsíců.

Realizace projektu „Program na podporu pracovního uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných osob“ je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 
  Publicita